Działka inwestycyjna 1,55 ha, Wrocław

działka inwestycyjna • na sprzedaż • rynek wtórny • Wrocław • Krzyki

7 600 000  • 15500 
490 zł za m2

 Kontakt

ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA

CENA DO NEGOCJACJI!!!

Do sprzedaży nieruchomość gruntowa o powierzchni 15,500 m2. Cena sprzedaży wynosi 7,600,000 zł. Przeznaczenie działki - budowlana wielorodzinna, funkcja zabudowy - mieszkaniowa wielorodzinna. Działka jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Do nieruchomości prowadzi droga asfaltowa / kostka. Media: prąd - w drodze, woda - w drodze, kanalizacja - w drodze, gaz - w drodze. Dominujące zagospodarowanie działki: pole. Uzupełniające zagospodarowanie: nieużytki. Działka nie posiada ogrodzenia, teren jest płaski. 

LOKALIZACJA: Nieruchomość znajduje się w strefie podmiejskiej i usytuowana jest poza zabudowaniami. Natężenie ruchu samochodów - umiarkowane.

DODATKOWE INFORMACJE:
ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY bezpośrednio na granicy z Wrocławiem - miesjcowość IWINY.
Oznaczony w MPZP jako 3MNiU - tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z usługami.

Kształt działki: prostokąt.

Fragment opisu z MPZP:

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MNiU do 3MNiU, dla których obowiązuje przeznaczenie:
1) podstawowe dla terenów 1MNiU oraz 2MNiU (każde przeznaczenie może występować samodzielnielub w dowolnych proporcjach):
a) usługi podstawowe,
b) usługi ponadpodstawowe,
c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności z maksymalnie 12 lokalamimieszkalnymi w budynku wolnostojącym,

2) podstawowe dla terenu 3MNiU (każde przeznaczenie może występować samodzielnie lub wdowolnych proporcjach):
a) usługi podstawowe oraz ponadpodstawowe związane z obsługą mieszkańców z wyłączeniemskładów, magazynów paliw oraz odpadów, składów opału,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności z maksymalnie 12 lokalamimieszkalnymi w budynku wolnostojącym,

3) uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) urządzenia i obiekty towarzyszące,
d) zieleń.

Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowaniaterenu:
1) dla zabudowy usługowej obowiązują następujące parametry:
a) kąt nachylenia połaci dachowych 150-300,
b) maksymalna wysokość budynku - 12m,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy netto wynosi: 0.60,
d) maksymalna intensywność zabudowy netto wynosi:1.20,
e) maksymalna intensywność zabudowy brutto wynosi: 0.80,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi: 0.15;

2) dla zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności obowiązują następujące w parametry:
a) dla budynków mieszkaniowych trzykondygnacyjnych z trzecią kondygnacją w poddaszu:
- dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 300-500,
- maksymalna wysokość budynku - 12m,
b) dla budynków mieszkaniowych trzykondygnacyjnych:
- dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 150-300
- maksymalna wysokość budynku - 12m,
c) dla budynków gospodarczych i garażowych:
- dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 150-500,
- maksymalna wysokość budynku 6m,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy netto wynosi: 0.50,
e) maksymalna intensywność zabudowy netto wynosi:1.00,
f) maksymalna intensywność zabudowy brutto wynosi: 0.70.
g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynosi: 0.25. (...)

POLECAM i zapraszam na prezentację!

Kontakt w sprawie oferty pod nr telefonu: 606804282
Oferta prowadzona pod nadzorem pośrednika o nr licencji 19709

Twoje Centrum Nieruchomości - Twój partner na rynku nieruchomości
  • powierzchnia: 15500 m2
  • powierzchnia działki: 15500 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • dojazd: asfaltowy
  • numer oferty: GS/3031/1330


Dane kontaktowe

Twoje Centrum Nieruchomości

ul. Słowiańska 38 64-100 Leszno

tel: +48 606 804 282

tel: +48 606 426 776